ژنتیک زاهدان
دانشجویان ژنتیک دانشگاه زاهدان ورودی 90
 
تاريخ : سه شنبه ۸ آذر۱۳۹۰

متن سخنراني دانشمند درباره امام زمان

قران ميگه يعقوب براي يوسف گريه كرد

يعقوب پيغمبر يوسف پيغمبر

يعقوب ميدونست يوسفش كجاست ميدونست در كاخ بود ميدونست سالمه ميدونست مشكل ندارد

پيغمبر خدا بود  ميدونست و گريه ميكرد

اون وقت ما كه نميدونيم يوسف فاطمه كجاست چقدر بايد گريه كنيم

ما كه بايد بيشتر از يعقوب گريه كنيم كه

كي آدرس مهدي رو بلده ؟ بگه

كجاست پسر فاطمه

ابرزوا

ام زي طوا

آقا اااا كجاييي

عزيز عليه ان ارل الخلق ولا طورا

سخته بر من حجت ابن الحسن

همه رو ببينم تو رو نبينم

 

گريه هاتونو براي مهدي بكنيد اشكاتونو براي پسر فاطمه بريزيد

مهدي غريبيييبه

مظظظظلومه  براي يوسف زهرا ناله كنيد  اشكاتونو بيمه مهدي كنيد

قران داره با مثال يوسف و يعقوب ياد ما ميده

 

يكي از وظايف ما اينه كه  گريه هامون بيمه پسر فاطمه بشه

اون وقت امام زمان ميگه اگه توبه ياد من باشيد من هم بياد شما هستمو.....

 

جونا نميدونم اين رو از من شنيديد يا نه

ولي بزاريد شب سوم شب محرم سال 85 اينو بگم

اگه كسي به من بگه از حسين غريب تر كي ميگم مهدي فاطمه

دليل هم دارم

استدلالمو گوش كن  نميخام احساساتي بشي و گريه كني با فهم گريه كن

من عرضم اينه

حسييين سيد الشهدا است   

درست

به مظلوميت شهيدش كردند

 درست

اما حسين يه ابوالفضل داشت

عباس امام زمان كيه

حسين يه علي اكبر داشت

علي اكبر امام زمان كيه؟

حسين علي اكبر داشت، قاسم داشت،جعفرداشت

چراغ هارو خاموش نكنيد

كيييه قاسم وعليي اكبر امام زمان؟

(با فرياد)كي رو داره حجت ابن الحسنننن؟

كيه امام زمان ؟

كي رو داره؟

 

دلشو خوش كي كرده؟

 

دلشو خوش منو تو كرده!!!؟

منو تو عباسيم!؟ براي امام زمان

 

اين يه استدلال

 

استدلال دوم:

از پيغمبر تا تولد امام زمان255 سال طول كشيد

تا اول امامت امام مهدي 260 سال

جوان هاي دانشجو، جوان هاي غيرتمند،جوان هاي ولايتي،جوانهاي امام زماني

13تا معصومممم مظلوميتشون همه با هم 260ساله

اما امام  زمان به تنهايي1170ساله غريبه

تو بخدا امام زمان از امام حسين مظلوم تر نيست؟

كسي ديگه سراغ امام زمان و ميگيره؟

كسي ديگه به فكر امام زمان هست؟

 

24 ساعت ازهمين  شبانه روزت گذشت   از ديشب تا حالا

به من نميخاد جواب بدي

خودت و امام زمانت

از ديشب تا حالا چند بااار تو اين 24 ساعت به فكر امام زمان بودي      به ياد پسر فاطمه بودي

آقا كجاييييي؟

چه ميكني؟

از دست من راضي هستي؟

نيستي؟

امام زمان دلشو خوش منو شما كنه!!!!!؟؟

(ادامه دارد)

 ارسال توسط علیرضا بهنام ثانی
آخرین مطالب